banner9.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 161 - 180-(e)tik 8525-(e)ra

Enpresa Berritzaileak Sortzea Programa : Azelerazioa. Bizkaia 2021

Enpresaren azelerazio-proiektuaren garapena honako helburu hauek lortzeko: abian dagoen negozioaren eskalabilitatea merkatu berrietara, fakturazioa eta enplegua handitzea eta lehiakortasuna areagotzea....

Programa Creación de Empresas Innovadoras: Aceleración. Bizkaia 2021

El desarrollo de un proyecto de aceleración de empresas que suponga la escalabilidad del negocio existente a nuevos mercados, el incremente de facturación y empleo y el aumento de su competitividad. Plazo...

Bizitegi- eraikinetarako aurrezte-energetikoari, eraginkortasun energetikoari eta energia berriztagarriei buruzko proiektuak sustatzeko diru-laguntzak. Bizkaia 2021

Foru Dekretu honen xedea da Bizkaiko Lurralde Historikoko udalei eta mankomunitateei diru-laguntzak norgehiagokarik gabeko araubidean emateko oinarriak eta deialdia ezartzea, klima-aldaketaren eta energiaren...

Ayudas para la promoción de proyectos de ahorro, eficiencia energética y energías renovables en edificios residenciales. Bizkaia 2021

Es objeto del presente Decreto Foral el establecimiento de las bases y la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de libre concurrencia, a los ayuntamientos y mancomunidades del Territorio...

Itsas kultura ondarea balioztatzeko diru-laguntzak 2021. urtean.

Deitutako laguntzen xedea ikerketa-proiektuak egitea da; hain zuzen ere, euskal kultura-ondarearen babesaren arloari bideratutako ikerketa-proiektuak, ondare higiezina eta higigarria. Proiektuak 2021ean...

Subvenciones para la puesta en valor del patrimonio cultural marítimo en el año 2021

Subvencionar las actividades de protección de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio cultural marítimo del País Vasco, en base a su valor histórico, etnográfico, arqueológico o social,...

Gastrokop 2021 - Lankidetza eta berrikuntza gastronomikorako programaren minimis laguntzak

Agindu honen xedea da gastronomiaren arloan berrikuntza-proiektuak lankidetzan garatzeko laguntzak deitzea 2021erako. Gutxienez bi erakunderen arteko lankidetza moduak sustatzea da laguntza horien helburua....

Gastrokop 2021 - Ayudas mínimis a la cooperación e innovación gastronómica

Potenciar la participación y cooperación del sector de la gastronomía en proyectos de carácter innovador. Se trata de ayudas a proyectos de innovación en cooperación en el ámbito de la gastronomía,...

Mahasti zaharrak mantentzeko eta zaintzeko laguntza. Araba 2021

Laguntza erregimen horren helburua da mahasti zaharren mantentzea eta kontserbazioa sustatzea, lerro estrategiko hauen barruan: Landa eta nekazaritza paisaiaren kontserbazioa, hobekuntza eta dibertsifikazioa...

Ayudas para el mantenimiento y conservación de viñedos viejos. Álava 2021

Este régimen de ayudas está destinado a impulsar y fomentar el mantenimiento y conservación de viñedos viejos dentro de las siguientes líneas estratégicas: Impulsar la conservación, mejora y diversificación...

Las certificaciones de sostenibilidad en las bodegas aportan cada vez más valor para la comercialización del vino

Como el resto de sectores económicos en general, y agroalimentarios, en particular, el sector vitivinícola debe hacer frente al doble desafío de reducir sus emisiones de gases efecto invernadero (GEI)...

Upategietako iraunkortasun-ziurtagiriek gero eta balio handiagoa ematen dute ardoa merkaturatzeko

Oro har gainerako sektore ekonomikoetan bezala, baina bereziki nekazaritzako elikagaien sektorekoari begira mahastizaintzak eta ardogintzak erronka bikoitzari egin behar dio aurre: berotegi-efektuko gasen...

Enpresentzako banda zabal ultralasterra. 2021

Banda zabal ultralasterreko sareak, kokaleku dituzten industrialde edo eremu geografikoetan komunikazio elektronikoen operadoreen telekomunikazio-azpiegiturak falta direlako, zerbitzu horiek ez dituzten...

Banda ancha ultrarrápida para empresas. 2021

Extender las redes de banda ancha ultrarrápida a aquellas empresas de Euskadi que no disponen de este tipo de servicio, por la inexistencia de infraestructuras de telecomunicaciones de los operadores...

Autonomoei (enpresaburuei eta profesionalei) eta enpresei sektore pribatuaren kaudimenari laguntzeko eta zorpetzea murrizteko zuzeneko laguntzak

Autonomoen eta enpresen 2021eko martxoaren 13a baino lehenagoko kontratu-konpromisoen ondorioz 2020ko martxoaren 1etik 2021eko maiatzaren 31ra bitartean sortu diren eta egun horretan ordaindu gabe jarraitzen...

Ayudas directas a personas autónomas (empresarias y profesionales) y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado

Satisfacer las obligaciones de deuda que, derivadas de compromisos contractuales anteriores al 13 de marzo de 2021, hayan sido devengadas en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31...

Lehiatu Sustapena 2021 - Nekazaritza, elikagai, arrantza eta basogintza produktuak EAEtik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzak

Zenbait produktu EAEtik kanpoko merkatuetan sustatzea, zehazki elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak, Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten nekazaritza- eta elikagai-industriek eraldatuak...

Lehiatu Promoción 2021 - Ayudas a la promoción de los productos agrarios, alimentarios, pesqueros y forestales en mercados exteriores a la CAPV

Promocionar en mercados exteriores a Euskadi, los productos alimentarios, pesqueros y forestales, transformados y comercializados por la industria agraria y alimentaria con sede social la CAPV. Plazo...

Enplegua sustatzeko toki-ekintzetarako 2021eko dirulaguntzen deialdia

Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei laguntzak ematea, enplegua sortzeko proiektuak abian jar ditzaten. Proiektu horiek eragina izan behar dute beren jardun-eremuko lurraldearen garapen sozioekonomikoan...

Ayudas para acciones locales de promoción de empleo 2021

La concesión de ayudas a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con el propósito de poner en marcha proyectos dirigidos a la creación de empleo, que repercutan en el desarrollo socioeconómico...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola