banner8.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 141 - 160-(e)tik 8525-(e)ra

Landareen izurriteen eta gaixotasunen aurka Kontrol Biologikoko Organismoen eta feromonen erabilera Sustatzeko laguntzak. Gipuzkoa 2021

Landareen izurrite eta gaixotasunen aurka babes fitosanitariorako beste baliabide batzuk sustatuz landare osasuna hobetzeko diru laguntzak arautzea da oinarri arautzaile hauen xedea. Eskabideen aurkezpen...

Ayudas para el Fomento del uso de Organismos de Control Biológico y feromonas en las plagas y enfermedades de los vegetales. Gipuzkoa 2021

Es objeto de estas bases la regulación de la concesión de subvenciones para la mejora de la sanidad vegetal mediante el fomento de la utilización de otros medios de defensa fitosanitaria (OMDF) en las...

Gipuzkoako ehun sozioekonomikoa eskualdeko ikuspegiaren ekarpenaren bidez suspertzeko programa- III eranskina. 2021

Eskualdeko garapen sozioekonomikoa bultzatzea, eskualdeko estrategiekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren Plan Estrategikoan ezarritako lehentasunekin bat datozen proiektu garrantzitsuen bidez, ekonomia...

Programa para reactivar el tejido socioeconómico de Gipuzkoa a través de la contribución de la perspectiva comarcal-Anexo III. 2021

Impulsar el desarrollo socioeconómico comarcal a través de proyectos relevantes alineados con las  estrategias comarcales y las prioridades establecidas en el Plan Estratégico de la Diputación Foral de...

Gipuzkoako ehun sozioekonomikoa eskualdeko ikuspegiaren ekarpenaren bidez suspertzeko programa- II eranskina. 2021

Eskualde-eremuko dinamikak sustatzea, eremu sozioekonomikoa suspertzeko eta eraldatzeko, lankidetza-inguruneak eratuz lehia-abantaila dinamikoak eraikitzeko eta garatzeko. Eskabideen aurkezpen epea: 2021/08/09...

Programa para reactivar el tejido socioeconómico de Gipuzkoa a través de la contribución de la perspectiva comarcal-Anexo II. 2021

Promover dinámicas de ámbito comarcal para reactivar y transformar el ámbito socioeconómico mediante la formación de entornos colaborativos para la construcción y desarrollo de ventajas competitividas...

Mahastizaintzako ustiategietarako eta sagardogileentzako laguntzak. Araba 2021

Minimis laguntza, Arabako Lurralde Historikoko mahats-ustiategiei eta sagardo-egileei zuzendua. Eskabideen aurkezpen epea: 2021/08/06 - 2021/08/26 Informazio gehiago

Ayudas destinadas a las explotaciones vitícolas y a las y los elaboradores de sidra. Álava 2021

Ayuda Minimis dirigida a explotaciones vitícolas y elaboradores de sidra del TH de Alava. Plazo de presentación de solicitudes: 06/08/2021 - 26/08/2021 Más información

Ikertalent programa 2021 - Nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaigintzaren sektoreko zientzia-teknologiaren eta enpresaren alorretan langile ikertzaileentzako eta langile teknologoentzako laguntzak

Ikertzaileen eta langile teknologoen prestakuntza sustatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-, arrantza- eta elikagaigintza-sektoreko arlo zientifiko-teknologikoetan, merkatuetan eta enpresa-antolaketan...

Programa Ikertalent 2021 - Ayudas de formación a personal investigador y personal tecnólogo en el ámbito científico-tecnológico y empresarial del sector agrario, pesquero y alimentario

Promover la formación de personal investigador y de personal tecnólogo mediante su incorporación y participación en proyectos de I+D+i a desarrollar en áreas científico-tecnológicas, mercados y organización...

Nekazartza eta abeltzaintza sektorean Covid-19ak sortutako krisiari aurre egiteko diru-laguntzak. Gipuzkoa 2021

Oinarri hauen objektua da Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazaritza eta abeltzaintza sektoreetan Covid-19ak eta Espainiako Estatuak gaixotasun horrek eragindako osasun krisia kudeatzeko alarma egoeraren...

Ayudas al sector agroganadero por la crisis originada por el Covid-19. Gipuzkoa 2021

Es objeto de las presentes bases regular la concesión de ayudas para la compensación de perjuicios y pérdidas económicas ocasionadas en el sector agroganadero del Territorio Histórico de Gipuzkoa por...

El museo Chillida Leku apuesta por el impulso de las bebidas de Euskadi amparadas bajo la marca promocional Basque Wine

Chillida Leku ha acogido la presentación esta mañana del acuerdo suscrito por el museo con HAZI para la difusión de la marca promocional Basque Wine a través de la presencia de las bebidas bajo el mencionado...

Chillida Leku Museoak apustua egin du Basque Wine sustapen markaren babespean dauden Euskadiko edariak sustatzearen alde

Chillida Leku gaur goizean HAZIk eta museoak Basque Wine sustapen marka zabaltzeko egin duten akordioaren aurkezpenaren lekuko izan da; horrela, aipatu markaren pean dauden edarien presentzia bermatuko...

Abere arrazak hobetzeko, animalien osasunerako, animalia ekoizpenerako eta ustiategiei elikadura segurtasunari. Araba 2021

Foru dekretu honen xedea da Arabako abeltzaintza sektoreari eman beharreko laguntzen oinarri arautzaileak ezartzea arrazen hobekuntzarako programak, osasun programak, animalia ekoizpeneko programak kudeatzea...

Ayudas ganaderas a la gestión de programas de mejora de razas ganaderas, sanidad animal, y de producción animal. Álava 2021

El objeto de este decreto foral es establecer las bases reguladoras de las ayudas destinadasal sector ganadero de Álava para fomentar la gestión de los programas colectivos de cría derazas ganaderas,...

Industria-eremuak berreskuratzeko edota berroneratzeko azterlanak eta proiektuak egin eta izapidetzeko laguntzak. Gipuzkoa 2021

Dirulaguntzak emango dira dokumentu hauek idazteak dakartzan gastuetarako: industria-eremuak berreskuratzeko eta berroneratzeko azterlanak, eta industria-eremu  hondatuen urbanizazioa hobetzeko proiektuak...

Ayudas para la formulación y tramitación de estudios y proyectos de recuperación y/o regeneración de áreas industriales. Gipuzkoa 2021

Serán objeto de subvención los gastos derivados de la redacción de estudios para la recuperación y regeneración de ámbitos industriales así como de proyectos destinados a mejorar la urbanización de áreas...

COVID-19aren ondorioz ezarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eragina jasan duten langileentzako ohiz kanpoko laguntzak. (4. deialdia)

Deialdi honen xedea da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emango dituen laguntza jakin batzuk arautzea; hain zuzen ere, COVID-19aren ondorioz ezarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteak...

Ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19. (4ª convocatoria)

Es objeto de la presente convocatoria la regulación de las ayudas a conceder por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a las personas trabajadoras con menores salarios, afectadas por la suspensión de sus contratos...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola