banner11.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 121 - 140-(e)tik 8525-(e)ra

Ustekabeko eta larrialdiko obrentzako laguntzak. Araba 2021

Ustekabeko gastu presazkoen eta larrialdi obren finantzaketa. Informazio gehiago

Ayudas para imprevistos y obras de emergencia. Araba 2021

Financiación de gastos imprevistos urgentes y obras de emergencia. Más información

Ayudas al fomento del asociacionismo a entidades asociativas representativas sector pesquero. 2021

Xedea: Subvenciones a las entidades de ámbito nacional, para la realización de las actividades previstas en los apartados a), b) y c) del artículo 1 del Real Decreto 849/2017, de 22 de septiembre,...

Ayudas al fomento del asociacionismo a entidades asociativas representativas del sector pesquero. 2021

Subvenciones a las entidades de ámbito nacional, para la realización de las actividades previstas en los apartados a), b) y c) del artículo 1 del Real Decreto 849/2017, de 22 de septiembre, por el que...

Hezkuntza Administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal-jabetzako higiezinetan obrak gauzatzeko eta karpak hornitzeko eta instalatzeko gastuak finantzatzeko laguntzen deialdia (Udalaguntza-2021)

Hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeek dauden udal jabetzako higiezinetan obrak gauzatzeko eta karpak hornitzeko eta instalatzeko gastuak finantzatzeko laguntzen deialdia iragartzea. Aurkezpen-epea:...

Ayudas a la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras y suministro e instalación de carpas en inmuebles de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la Administración educativa (UDALAGUNTZA-2021)

Convocar ayudas para la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras y suministro e instalación de carpas en inmuebles de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes...

Abereen osasunari lotutako programak garatzeko, abeltzainen talde eta elkarteentzako laguntza ekonomikoak. Bizkaia 2021

Foru dekretu honen helburua da arautzea abereen osasunaren arloan hobekuntza programak sustatu eta garatzen dituzten Bizkaiko Lurralde Historikoko arraza garbien abeltzainen elkarteentzako, elkarte sektorialentzako...

Ayudas a agrupaciones y asociaciones de ganaderos para desarrollo de programas de Sanidad Animal. Bizkaia 2021

Es objeto del presente Decreto Foral regular el régimen de concesión de ayudas económicas destinadas a las Asociaciones ganaderas de razas puras y sectoriales así como Asociaciones ganaderas de Montes...

Enpresetan kontratazioa sustatzeko laguntzak. Araba 2021

Deialdiaren helburua biztanleria aktiboaren enplegua ematen laguntzen duten Arabako enpresek langabetuak kontratatzea sustatzea da. Eskabideen aurkezpen epea:2021/08/31 – 2021/11/02 Informazio gehiago

Ayudas para el fomento de la contratación en empresas. Álava 2021

El objeto de la convocatoria es fomentar la contratación de personas desempleadas por parte de empresas alavesas que contribuyan a la mejora del empleo en Álava. Plazo de presentación de solicitudes:...

Kantauri itsasoaren ipar-mendebaldean tresna txikiko arrantzaren erroldako artisau-flotari ezarritako atseden biologikoaren eraginpean dagoen eta egoitza-portua EAEn duen flotaren arrantza-jarduera aldi baterako geldiarazteko laguntzak

Aldi baterako geldialdirako laguntzen araudia ezartzea. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko maiatzaren 15eko Europako Itsas eta Arrantza Funtsari buruzko 508/2014 (EB) Erregelamenduko 33....

Ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base en la CAPV, afectadas por el descanso biológico de la flota artesanal perteneciente al censo de artes menores en el Cantábrico NW

Ayudas destinadas a la paralización temporal de la flota perteneciente al censo de artes menores en el Cantábrico NW, con puerto base en la CAPV, afectada por el descanso biológico establecido mediante...

EAEn sindikatu-izaera duten Nekazaritzako Erakunde Profesionalentzako laguntzak 2021

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarekiko interlokuzio sozialeko funtzioak gauzatzeko, betiere euskal nekazaritza sektorearen gaien arloan, eta, oro har, nekazaritza sektorearentzako aholkularitzako...

Ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias de carácter sindical de la CAPV 2021

Desarrollar las funciones de interlocución social con la Administración General de la Comunidad Autónoma en materias referentes al sector agrario vasco y para mantener sus actividades sindicales de orientación...

2015-2020 Euskadiko Landa Garapenerako Programan jasota dauden laguntzen esparru-araudia ezartzen duen otsailaren 14ko 43/2019 Dekretuan aurreikusitako lankidetzarako laguntzak 2021

Gutxienez bi erakunderen arteko lankidetza-moduak sustatzea, hurrengo proiekturen bat garatzeko: 1. Nekazaritza-produktibitatearen eta -iraunkortasunaren alorrean Berrikuntzarako Europako Elkarteko...

Ayudas a la cooperación, previstas en el Decreto 43/2017, de 14 de febrero por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi

Fomentar las formas de cooperación entre al menos, dos entidades. Las ayudas que se concedan en el ámbito de la presente Orden, se destinarán exclusivamente a cubrir los costes de cooperación y los costes...

EAEko nekazaritzaren, basogintzaren eta arrantza- eta akuikultura-produktuen sektoreetan ikertu, garatu eta berritzeko laguntzak 2021

Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, basogintzaren eta arrantza- eta akuikultura-produktuen sektoreetan ikerketa, garapena eta berrikuntza sustatu eta bultzatzeko laguntzen araubidea iragartzea....

Ayudas a la investigación, desarrollo e innovación de los sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura de la CAE 2021

Estimular e incentivar la investigación, desarrollo e innovación en los sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  Estas ayudas...

Arrantza-eremuen garapen jasangarrirako arrantza sektoreko tokiko ekintza taldeari (ATET) onartutako partaidetzazko toki-garapeneko estrategiaren (PTGE) babespeko proiektuetarako laguntzak 2021

Agindu honen bidez, deialdia egin nahi da Itsas Garapen Elkartea Tokiko Ekintza Taldeari (aurrerantzean, ATET) Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak onartutako partaidetzazko toki-garapenaren...

Ayudas a proyectos al amparo de la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP), aprobada al grupo de acción local del sector pesquero (GALP) para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca 2021

Apoyar proyectos que se ejecuten al amparo de las estrategias de desarrollo local participativo (EDLP) aprobadas por el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambientes al Grupo...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola