banner4.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 1 - 20-(e)tik 8052-(e)ra

Gipuzkoako Lurralde Historikoko 2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan Banda Zabal Ultralasterra hedatzeko diru laguntzak

Laguntzaren helburua da 2018 deialdian dirulaguntzarik eman ez zitzaien Gipuzkoako 2.500 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan hirigunetik aparte eta sakabanatuta dauden unitate higiezinetara Banda Zabal...

Ayudas para la extensión de la Banda Ancha Ultrarrápida en municipios de menos de 2.500 habitantes del Territorio Histórico de Gipuzkoa

Estas ayudas tienen como finalidad extender la Banda Ancha Ultrarrápida a las unidades inmobiliarias sitas en aquellas zonas no conexas de los núcleos urbanos a las que no se otorgó ayuda en 2018, ubicadas...

Ekintzale izan eta Enpresa berriak sortzeko laguntza bidea (Emprender en Alava ). 2021

Deialdi honen helburua Araban enpresa berriak sortzea sustatzea da, norgehiagoka erregimeneko dirulaguntzak emanez Arabako ekoizpen egitura modernizatzen, dibertsifikatzen eta haren lehiakortasuna hobetzen...

Línea de Ayudas para Emprender y crear nuevas empresas. (Emprender en Álava). 2021

La presente convocatoria tiene por objeto promover la creación de nuevas empresas en Álava mediante la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a aquellas organizaciones o personas...

berrikuntza eta digitalizazioa sustatzeko laguntzak. Araba Innova - Digitaliza 2021

ETEei, teknologia zentroei, unibertsitate zentroei, fundazioei eta enpresa elkarteei adorea eta pizgarriak ematea enpresen berrikuntza eta lehiakortasunaren hobekuntza sustatuko dituzten proiektuak edota...

Ayudas para promover la innovación y la digitalización. Álava Innova - Digitaliza 2021

Estimular e incentivar la realización por parte de las PYMEs, centros tecnológicos, centros universitarios, fundaciones y asociaciones de empresas, de proyectos y/o acciones encaminadas a promover la...

[LEADER 2021] 2015-2020 aldirako Euskadiko LGP-aren esparruan onartu zen LEADER zonako landa-inguruko udalerrien ekonomia sustatu, garatu eta dibertsifikatzeko laguntzak

Toki Garapen Parte Hartzaileko Estrategian (LEADER ikuspuntua) zehaztutako helburuak betetzera bideratutako diru-laguntzen deialdia egitea. Deialdia Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako...

[LEADER 2021] Ayudas destinadas a la promoción, al desarrollo y a la diversificación económica de los municipios rurales incluidos en la zona LEADER aprobada en el marco del PDR del Pais Vasco 2015-2020

Cumplir con los objetivos fijados en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, enfoque LEADER, aprobada mediante Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Directora de Desarrollo Rural y Litoral...

[FEMP 2021] Euskal Autonomia Erkidegoko arrantzaren eta akuikulturaren sektorerako laguntzak 2021

Euskal Autonomia Erkidegoko arrantzaren eta akuikulturaren sektorerako 2018rako laguntzea; Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko maiatzaren 15eko Europako Itsas eta Arrantza Funtsari buruzko...

[FEMP 2021] Ayudas al sector pesquero y acuícola de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2021

Ayudar al sector pesquero y acuícola de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través de las medidas previstas en el Reglamento (UE) n.º 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo...

[EREIN Pribatuak 2021] G4, G5 eta G6 sailkatutako landa-eremuetan ekonomia garatzeko eta dibertsifikatzeko laguntzak entitate pribatuei zuzendua - EREIN Pribatuak

Euskadiko landaguneetan enpleguari eutsi edo enplegua areagotzen lagunduko duren nekazaritzaz bestelako jarduerak sortu eta garatzeko edozein inbertsioak babesteko. Aurkezteko epea: 2020/12/29 - 2021/01/31...

[EREIN Privados 2021] Ayudas al desarrollo y a la diversificación económica de las zonas rurales clasificadas G4, G5 y G6 dirigidas a entidades de carácter privado - EREIN Privados

Apoyar las inversiones en la creación y desarrollo de actividades no agrarias que contribuyan al mantenimiento o incremento del empleo en las zonas rurales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Plazo...

Once proyectos del marco Labean, seleccionados como motores de innovación

El proyecto Labean, puesto en marcha por Hazi y el Gobierno Vasco en las comarcas de Enkarterri, Añana y Motaña Alavesa, llega al final de 2020 con once proyectos de innovación social para impulsar el...

Labean esparruko hamaika proiektu, berrikuntza-motor gisa hautatuak

Hazi Fundazioak eta Eusko Jaurlaritzak Enkarterri, Añana eta Arabako Mendialdea eskualdeetan abian jarri duten Labean proiektuaren barruan despopulazioari aurre egiteko gizarte-berrikuntzako hamaika proiektu...

Zero eta hiru urte arteko umeentzako haur-eskolen titular diren toki-korporazioentzako dirulaguntzak (2020-2021).

Diruz laguntzea 0 eta 3 urte arteko haurrentzako haur‑eskolen titular diren Euskal Autonomia Erkidegoko udalak Aurkezteko epea: 2020/12/22-2021/01/21 Informazio gehiago

Ayudas económicas a las Corporaciones Locales titulares de Escuelas Infantiles de cero a tres años (2020-2021).

Subvencionar a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco que son titulares de Escuelas Infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años. plazo de presentación: 22/12/2020-21/01/2021 Más...

EREIN Publikoak 2021 - EAEko G4, G5 eta G6 sailkatutako landa-eremuak sustatu eta garatzeko entitate publikoei zuzendutako laguntzak, erakunde publikoei zuzenduak

Dirulaguntza hauen helburua 2021 da G4, G5 eta G6 landatartasun-mailako landa-eremuetan ekonomia garatzea eta dibertsifikatzea. Hauek dira lortu nahi diren helburu zehatzak: gizarteratzea sustatzea;...

Públicos 2021 - Ayudas destinadas a la promoción y al desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, clasificadas G4, G5 y G6, dirigidas a entidades de carácter público

El objeto de estas ayudas es la promoción y el desarrollo de las zonas rurales con grado de ruralidad G4, G5 y G6. Los objetivos concretos que se persiguen consisten en fomentar la inclusión social,...

FoodRuS – Elikagaien xahuketa: balio-katearen katebegien diagnostikoa eta horietako bakoitzean irtenbide berritzaileak bilatzea

Proiektuaren izenaFoodRuS – Elikagaien xahuketa: balio-katearen katebegien diagnostikoa eta horietako bakoitzean irtenbide berritzaileak bilatzeaHasiera2020ko azaroaAmaiera2024ko apirilaBazkideak Deusto...

FoodRuS – Desperdicio alimentario: diagnóstico en los eslabones de la cadena de valor y búsqueda de soluciones innovadoras en cada uno

Nombre del proyectoFoodRuS – Desperdicio alimentario: diagnóstico en los eslabones de la cadena de valor y búsqueda de soluciones innovadoras en cada unoInicioNoviembre 2020FinAbril 2024Socios Deusto...

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola