banner10.jpg

Etiqueta ''

Emaitzak 1 - 20-(e)tik 8373-(e)ra

Abere arrazak hobetzeko, animalien osasunerako, animalia ekoizpenerako eta ustiategiei elikadura segurtasunari. Araba 2021

Foru dekretu honen xedea da Arabako abeltzaintza sektoreari eman beharreko laguntzen oinarri arautzaileak ezartzea arrazen hobekuntzarako programak, osasun programak, animalia ekoizpeneko programak kudeatzea...

Ayudas ganaderas a la gestión de programas de mejora de razas ganaderas, sanidad animal, y de producción animal. Álava 2021

El objeto de este decreto foral es establecer las bases reguladoras de las ayudas destinadasal sector ganadero de Álava para fomentar la gestión de los programas colectivos de cría derazas ganaderas,...

Industria-eremuak berreskuratzeko edota berroneratzeko azterlanak eta proiektuak egin eta izapidetzeko laguntzak. Gipuzkoa 2021

Dirulaguntzak emango dira dokumentu hauek idazteak dakartzan gastuetarako: industria-eremuak berreskuratzeko eta berroneratzeko azterlanak, eta industria-eremu  hondatuen urbanizazioa hobetzeko proiektuak...

Ayudas para la formulación y tramitación de estudios y proyectos de recuperación y/o regeneración de áreas industriales. Gipuzkoa 2021

Serán objeto de subvención los gastos derivados de la redacción de estudios para la recuperación y regeneración de ámbitos industriales así como de proyectos destinados a mejorar la urbanización de áreas...

COVID-19aren ondorioz ezarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eragina jasan duten langileentzako ohiz kanpoko laguntzak. (4. deialdia)

Deialdi honen xedea da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emango dituen laguntza jakin batzuk arautzea; hain zuzen ere, COVID-19aren ondorioz ezarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteak...

Ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19. (4ª convocatoria)

Es objeto de la presente convocatoria la regulación de las ayudas a conceder por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a las personas trabajadoras con menores salarios, afectadas por la suspensión de sus contratos...

Enpresa Berritzaileak Sortzea Programa : Azelerazioa. Bizkaia 2021

Enpresaren azelerazio-proiektuaren garapena honako helburu hauek lortzeko: abian dagoen negozioaren eskalabilitatea merkatu berrietara, fakturazioa eta enplegua handitzea eta lehiakortasuna areagotzea....

Programa Creación de Empresas Innovadoras: Aceleración. Bizkaia 2021

El desarrollo de un proyecto de aceleración de empresas que suponga la escalabilidad del negocio existente a nuevos mercados, el incremente de facturación y empleo y el aumento de su competitividad. Plazo...

Bizitegi- eraikinetarako aurrezte-energetikoari, eraginkortasun energetikoari eta energia berriztagarriei buruzko proiektuak sustatzeko diru-laguntzak. Bizkaia 2021

Foru Dekretu honen xedea da Bizkaiko Lurralde Historikoko udalei eta mankomunitateei diru-laguntzak norgehiagokarik gabeko araubidean emateko oinarriak eta deialdia ezartzea, klima-aldaketaren eta energiaren...

Ayudas para la promoción de proyectos de ahorro, eficiencia energética y energías renovables en edificios residenciales. Bizkaia 2021

Es objeto del presente Decreto Foral el establecimiento de las bases y la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de libre concurrencia, a los ayuntamientos y mancomunidades del Territorio...

Itsas kultura ondarea balioztatzeko diru-laguntzak 2021. urtean.

Deitutako laguntzen xedea ikerketa-proiektuak egitea da; hain zuzen ere, euskal kultura-ondarearen babesaren arloari bideratutako ikerketa-proiektuak, ondare higiezina eta higigarria. Proiektuak 2021ean...

Subvenciones para la puesta en valor del patrimonio cultural marítimo en el año 2021

Subvencionar las actividades de protección de bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio cultural marítimo del País Vasco, en base a su valor histórico, etnográfico, arqueológico o social,...

Gastrokop 2021 - Lankidetza eta berrikuntza gastronomikorako programaren minimis laguntzak

Agindu honen xedea da gastronomiaren arloan berrikuntza-proiektuak lankidetzan garatzeko laguntzak deitzea 2021erako. Gutxienez bi erakunderen arteko lankidetza moduak sustatzea da laguntza horien helburua....

Gastrokop 2021 - Ayudas mínimis a la cooperación e innovación gastronómica

Potenciar la participación y cooperación del sector de la gastronomía en proyectos de carácter innovador. Se trata de ayudas a proyectos de innovación en cooperación en el ámbito de la gastronomía,...

Mahasti zaharrak mantentzeko eta zaintzeko laguntza. Araba 2021

Laguntza erregimen horren helburua da mahasti zaharren mantentzea eta kontserbazioa sustatzea, lerro estrategiko hauen barruan: Landa eta nekazaritza paisaiaren kontserbazioa, hobekuntza eta dibertsifikazioa...

Ayudas para el mantenimiento y conservación de viñedos viejos. Álava 2021

Este régimen de ayudas está destinado a impulsar y fomentar el mantenimiento y conservación de viñedos viejos dentro de las siguientes líneas estratégicas: Impulsar la conservación, mejora y diversificación...

Las certificaciones de sostenibilidad en las bodegas aportan cada vez más valor para la comercialización del vino

Como el resto de sectores económicos en general, y agroalimentarios, en particular, el sector vitivinícola debe hacer frente al doble desafío de reducir sus emisiones de gases efecto invernadero (GEI)...

Upategietako iraunkortasun-ziurtagiriek gero eta balio handiagoa ematen dute ardoa merkaturatzeko

Oro har gainerako sektore ekonomikoetan bezala, baina bereziki nekazaritzako elikagaien sektorekoari begira mahastizaintzak eta ardogintzak erronka bikoitzari egin behar dio aurre: berotegi-efektuko gasen...

Convocatoria externa para la cobertura de una plaza de Administración

La convocatoria externa para la cobertura de esta plaza se ha publicado en Lanbide con la siguiente referencia: 162021005207. Los CV sólo se pueden presentar a través de Lanbide.  PERFIL REQUERIDO

Administrazio lanpostu bat betetzeko kanpo deialdia

Postu honen kanpo deialdia Lanbideren bidez argitaratu da ondoko erreferentziarekin: 162021005207. Kurrikulumnak bakarrik Lanbideren bitartez aurkeztu ahal dira. ESKATUTAKO PROFILA

scribdicon

HAZI. Egoitza Nagusia. Granja modeloa z/g 01192 Arkauti, Araba. IFK. G48986137  l T 945 00 32 40 | hazi@hazi.eus | Pribatutasun Politika | Ohar Legala | Urrutiko Kontrola